Vítejte

Zabýváme se vyhotovováním znaleckých posudků a odhadů cen nemovitostí pro fyzické i právnické osoby, soudy, Policii ČR, orgány státní správy, organizace, podnikatele a občany.

Oceňování nemovitostí provádíme nejčastěji pro níže uvedené typy nemovitostí a účely:

Typy nemovitostí
– rodinné a obytné domy
– byty a domy s nájemními byty
– rekreační chalupy a domky
– rekreační a zahrádkářské chaty
– garáže
– nebytové prostory všeho druhu
– budovy a haly všech druhů
– pozemky všech druhů
– hroby, hrobky a hřbitovní stavby
– další stavby

Účely
– převod vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej)
– převod vlastnictví darovací smlouvou
– vypořádání společného jmění manželů
– vypořádání dědictví
– pro restituční řízení
– pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr
– pro peněžní ústav při zřizování hypotečních úvěrů
– určení ceny nemovitostí při jejich zahrnutí do jmění firmy
– vypořádání podílového spoluvlastnictví
– pro konkurzní řízení
– informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování
– další účely dle potřeb zadavatele

dům

Dále vyhotovujeme soudní znalecké a expertní posudky v oborech stavebnictví a projektování zejména v těchto oblastech:
– vady a poruchy pozemních staveb a jejich konstrukcí
– vady a nedostatky projektové dokumentace stavby
– pro soudní spory a řešení sporů mezi jednotlivými účastníky výstavby

Na stavbách zajišťujeme odborné poradenství a dozor TDI (technický dozor investora).
Disponujeme celou řadou moderních měřících přístrojů a pomůcek pro kontrolní činnost.

V rámci inženýringu zajistíme na klíč veškerá vyjádření až po vydání ÚR a SP.

Provádíme pasportizaci stávajícího stavu a zaměření objektů.

Spolupracujeme s experty na vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.

Spolupracujeme s geodety, zajistíme geodetické zaměření objektů a pozemků

Vypracujeme Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení bytového nebo rodinného domu na bytové a nebytové jednotky.

 

Rychlé kontakty

Telefon Praha: 
+420 606 677 930

Telefon Brno: 
+420 603 255 570

E-mail: 
soudni.znalectvi@gmail.com

Katastrální úřad

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ HL.M.PRAHY

Mohlo by vás zajímat

Od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník. Ten zavádí do praxe mnoho novinek.
Z obsáhlého množství nových paragrafů jsme vybrali ty, které by vás ohledně nemovitostí mohli zajímat. Více...

Naši partneři