Kvalifikace znalce

Seznamy oprávnění:

Ing. Michal Roubíček:

• absolvent ČVUT, fakulty stavební, obor pozemní stavby
• autorizovaný inženýr v oboru zkoušení a diagnostika staveb
• autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
• držitel úředního oprávnění pro zkoušení materiálů a výrobků nedestruktivními metodami č.5821 ze dne 5.9.1988 – obor zkoušení ve stavebnictví III. stupně dle směrnice CDS č.3/1981
• soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí
• člen Komory soudních znalců ČR, o.s.
• v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veden pod číslem 0007817.

Ing. Karel Vojta, CSc.:

• absolvent VUT Brno, fakulty stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
• absolvoval interní vědeckou aspiranturu na katedře dopravních staveb FAST VUT
• učil na katedře dopravních staveb a katedře betonových konstrukcí FAST VUT
• autor řady publikací a vysokoškolských skript
• soudní znalec pro obor stavebnictví, stavby dopravní, obytné a průmyslové
• člen Komory soudních znalců ČR, o.s.

 

pos1

Rychlé kontakty

Telefon Praha: 
+420 606 677 930

Telefon Brno: 
+420 603 255 570

E-mail: 
soudni.znalectvi@gmail.com

Katastrální úřad

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ HL.M.PRAHY

Mohlo by vás zajímat

Od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník. Ten zavádí do praxe mnoho novinek.
Z obsáhlého množství nových paragrafů jsme vybrali ty, které by vás ohledně nemovitostí mohli zajímat. Více...

Naši partneři